Tips og tricks til aktier

Er du vandt til aktiehandel? (Foto: dr.dk)

Er du vandt til aktiehandel? (Foto: dr.dk)

Du skal evne tålmodighed, være helt klar i strategien, tro på dine egne beslutninger – så er du rent faktisk på vej til aktivt, at blive en dygtig investor.

En række tips til aktier – der betaler sig

Det er altid godt at supplere kundskaberne indenfor aktieinvesteringer med ny viden og en række gode besindige tips. Ved at være selektiv, kritisk og ved at huske at have øje for, hvad der rør sig indenfor investering, er det muligt, at få opbygget en interessant og værdiskabende god portefølje, der kan give en stor værditilskrivning med tiden.

Spring kun ud i de investeringer som holder

Viden og indsigt er godt at have. Ud over tålmodigheden er der brug for at kende sin risikoprofil; er den lav, er den middel eller er den høj – Naturligvis afhængig af formuens størrelse og af hvor lang tidshorisonten er i en investeringssituation.

Aktietips 11 af slagsen:

 1. Afklar risiko, hvor stor skal den være?
 2. Afklar hvor stor en sum, du vil investere.
 3. Investér BÅDE i aktier og i obligationer – realkredit eller statsobligationer.
 4. Opøv din tålmodighed – Stort afkast kommer sjældent over-night.
 5. Stol på de beslutninger, du har taget vedrørende dine investeringer.
 6. Vær klar til at geninvestere det udbytte, du får udbetalt.
 7. Langsigtet er godt – det er for dyrt at handle for ofte.
 8. Husk at vurdere om en kursværdi på en aktie svarer overens med virksomhedens reelle værdi.
 9. Køb ikke, som i aldrig nogensinde, aktier på baggrund af enkelte tip – saml mere viden inden du giver dig i kast med at investere.
 10. Forsøg at købe aktier, når kursen er lav.
 11. Forsøg at tænke langsigtet – sælge dine aktier.

Find det mest fordelagtige

Når først dine investeringsstrategier er helt på plads, er du klar til at lade tiden være din ven og lade afkastene komme til dig. Husk, at det er rigtig godt at tænke ud af den lange bane og derigennem sikre sig, at dispositionerne er foretaget godt og mest fordelagtigt.

Klik her og læs mere om aktier.

Læs mere om aktier via disse indlæg:

5 fyldige råd om at investere i aktier

Når der skal investeres skal det både ske i obligationer og i aktier

Invester langsigtet og velovervejet i aktierne

Miks i dine investeringsprodukter

Lad være med at spille alt på en hest (foto formuepleje.dk)

Lad være med at spille alt på en hest (foto formuepleje.dk)

Lidt som i tråd med at plukke frugter ned fra hylderne er det vigtigt, at tage vidt forskelige investeringsprodukter i sin kurv. Midlerne skal placeres og forhåbentlig vokse over tid. Vælg aktier og obligationerne så den rigtige diversifikation er opnået – så der ikke er stor følsomhed overfor blæst og stor volatilitet i markedet. Finansmarkederne kan ofte være meget påvirkede af usikkerhed.

Rolige obligationer og udsvingende aktier

Obligationer er en meget lille risiko – når man altså vælger stats- eller realkredit. Og aktier er lig med en større risiko, men deraf også større gevinst eller afkast. Hav en klar bevidsthed om at obligationer er mere rolige, og der er meget mere udsving forbundet med aktierne.

Ustabilt versus stabilt

Alternative anderledes såkaldte ”færdigt pakkede investeringsprodukter”, er mærkede med grønt, gult eller rødt. Risikodeklareringerne kan du selv sætte dig rimeligt godt ind i gennem den såkaldte ”trafiklysmærkningen” – altså den lovpligtige mærkning af investeringsprodukter, hvor der med grønt, gult eller rødt indikeres, hvor stor en risiko et produkt egentlig er forbundet med.

Søg den professionelle hjælp

Alternativt kan der via grundig rådgivning findes gode modeller for, porteføljesammensætninger – altså hvordan man bedst sætter aktier og obligationer sammen. Man kan jo enten vælge at gøre det helt selv eller man kan gribe til en trænet kapitalforvalter eller til professionel porteføljepleje og få den fornødne hjælp og råd til, hvordan man kan komme på omdrejningshøjde til de gode og bedst mulige afkast.

Om den rigtige vej for dig er at klare det selv, eller at betale sig fra at få hjælp til at sætte porteføljen rigtigt sammen, er en individuel smagssag.

Klik her for mere viden om aktier og obligationer.

Få meget mere information om at investere via disse links:

Aktier: Den bæredygtige investering

Bedste råd ved investering: Tænk langsigtet

Aktier – få 5 gode råd til bedre investeringer i aktier

5 fyldige råd om at investere i aktier

Drop daytrading! (foto formuepleje.dk)

Drop daytrading! (foto formuepleje.dk)

At få succes på aktiemarkederne kræver lidt arbejde og en del indsigt. Her får du 5 råd om investering og om at få formuen til at vokse.

Som aktiehandler på helt egen hånd, drejer det sig om at være vågen og holde sit fokus klart og rettet mod det vigtigste; hvor får jeg det højeste eller bedste og mest langsigtede afkast? Disse fem gode råd er fine, at have liggende i baghovedet, inden man begiver sig ud på aktiemarkedet.

 1. Lav en klar og tydelig ramme for investeringsstrategien
  Et led i få skabt sig en ordentlig og holdbar strategi for investeringer er at have afpasset nogle væsentlige ting: Vær klar på, hvor meget du vil investere, hvad er din tidshorisont? Altså, reelt set, hvornår skal du bruge pengene, og hvordan du vil investere: på egen hånd, eller i forening?
 2. Spred investeringerne godt ud
  Et gammelt ordsprog siger, at man ikke skal lægge æggene i den samme kurv – det betyder i virkeligheden, at man skal forsøge at sprede sin risiko rigtig meget ud. Risikoen skal altså foldes ud, så porteføljen ikke er påvirkelig, hvis der sker nedbrud, eller hvis kurserne pludselig ikke tegner godt. Til eksempel er det meget risikobetonet, kun at være investeret i én enkelt sektor.
 3. Kill your darlings
  Det er vigtigt, at holde sig neutral i forhold til ikke at lade sig påvirke af, hvilke følelser man eventuelt måtte have i forholdet til de investeringer man foretager sig – i nutiden og over tid. Bliv ikke forelsket i enkeltaktier, som du vælger, at holde fast på, lige meget hvad der end sker. Det er alt for dyrt, at lade følelserne råde og ikke forholde sig aktivt til fakta.
 4. Undgå daytrading
  Lad dig ikke lokke af et håb om en hurtig og nem gevinst. Statistikken siger nemlig, at det meget sjældent lykkes, at slå finansmarkedet sådan rigtigt. Er du daytrader går din eventuelle fortjeneste som oftest op i omkostninger – for det koster nemlig dyrt at bevæge sig ud og ind af markederne.
 5. Fortidigt afkast er ikke en garanti for fremtidigt
  Som bekendt er historisk afkast ingen garanti for et godt fremtidigt afkast. Derfor: Et studie i fortidens afkasthistorik ikke nok, når du vælger aktier ud som du vil investere i – der skal være større motivationsfaktorer.

Klik her og læs mere investeringsstof.

Få mere nyttig information om at investere her:

Når der skal investeres skal det både ske i obligationer og i aktier

Hjælp til at investere

I gang med at investere din opsparing

Investér midlerne med et gyldent resultat til følge

Invester i stabile firmaer og aktieselskaber for at opnå langsigtet succes (foto thenews.com)

Invester i stabile firmaer og aktieselskaber for at opnå langsigtet succes (foto thenews.com)

Oraklet fra den amerikanske by Ohama hedder Buffet – Warren Buffet – og han er leveringsdygtig i tips til at investere efter. Nok er han et par tips værd, for det gigantiske imperium han har skabt på baggrund af gode investeringer, er ret så kæmpemæssigt og gigantisk – når man ser på evne til at genere kapital.

Tricks og tips, der er værd at efterfølge – når der skal investeres – følger på siden herunder. Gør som Buffet gå til venstre når andre går til højre.

Vælg altid nogle meget stabile firmaer og aktieselskaber

Den mest solide og godt beskrevne virksomhed er godt polstret. Altid.  Man kan sige, der er et godt fedtlag, at tære på i modgangstider, hvis det er at markedernes kurser skulle ske at falde voldsomt og pludseligt. Virksomheder, der har polstret sig nok, kan klare krisetider og lav vækst i længere perioder og derfor kommer de ikke nemt i farezonen. En indikator på, at have ”en bred voldgrav” eller ”et godt polster” er at have et højt afkast på den investerede kapital – altså stort Return of Investment.

Forstå, hvad pengene sættes i

Ifølge oraklet Buffet er det jo helt nødvendigt, at vide hvad det er for virksomheder, man investerer i; altså man skal kende til den form for forretning, der ligger under – ellers er man jo slet ikke i stand til at vurdere, om der er en fremtid for virksomhedens forskellige produkter. Og så er virksomheden jo helt umulig at værdisætte eller estimere på.

Sikkerhed – sørg for at den er der

Stol aldrig helt på vurderinger – heller ikke når du er en prof investeringsekspert – Er aktien værdiansat til 110 kroner og sigter du mod et afkast på oppe omkring de ti procentpoint, så køb kun aktien, hvis du kan få den for under kroner 100 – ellers er sikkerheden i investeringsscenariet gået helt fløjten. Holder investeringerne ikke – så HAR du netop indlagt en buffer i din investering – går det rigtig godt, så er der en stor ekstra fortjeneste at hente hjem. Og det er ikke så dårligt.

Læs om investeringer hos formuepleje.dk – klik her

Mere information om at investere her:

Når der skal investeres skal det både ske i obligationer og i aktier

Hjælp til at investere

Ti selskaber, der bestemt er værd at investere i

Når der skal investeres skal det både ske i obligationer og i aktier

Kombinér obligationer og aktier

Ved at blande aktier og obligationer er der lavere risiko for at opnå store tab (foto pengeskolen.dk)

Ved at blande aktier og obligationer er der lavere risiko for at opnå store tab (foto pengeskolen.dk)

Det er meget vigtigt, at man blander aktier og obligationer – så man har en varieret portefølje:

 • Obligationer

Obligationer – er den sikkerhed der ligger bag din bolig, staten eller virksomheder – derfor er obligationen ofte betegnet som en sikker havn.

 • Aktier

Aktien er reelt set et køb af en del af en virksomhed. Og det betyder derfor også, at man skal gøre sig klart, hvad det er for en virksomhed man sætter sine midler i.

I maskinrummet skal obligationer og aktier mikses

I maskinrummet for dine investeringer skal der være en god blanding – en fin diversifikation, som man kan udtrykke det, mellem obligationer og aktier – en blandet sammensætning så man ikke er sårbar overfor store udsving op og ned på finansmarkederne.

Hvor obligationerne er den allokering, der har den længste tidshorisont og agerer anker eller center i formuen, er aktierne udskiftelige og man kan sige, at der kan ske en mindre udskiftning, så man hele tiden har den mest optimale portefølje.

Når markedet flytter sig

Forandres de ydre omstændigheder og bevæger de lunefulde finansmarkeder sig ind i andre farvande, kan man altid revurdere og lægge sin portefølje om – det handler om at følge med, når tingene har flyttet sig. Den omstillingsparate investor ved, at der af og til skal forandring til, når markedet flytter sig for hurtigt. Lige meget hvor dygtig man er til at tænke ud af den lange bane.

Udstik retning

Med den rigtige risikoprofil i baghovedet er investor sikker på, ikke at begive sig ud på alt for dybt vand, og når man så samtidig holder fokus rettet langt ud i horisonten, har man udstukket en retning for, hvordan porteføljen skal tilrettelægges.

Klik her og læs mere om at investere.

Kapitalforvaltning på professionelt plan

Få dine penge med gode hænder (Foto: colourbox.dk)

Få dine penge med gode hænder (Foto: colourbox.dk)

Søg den professionelle rådgivning og vælg at slå pjalterne sammen med en prof kapitalforvalter. Spar tiden og vær sikker på, at du får sat den rigtige portefølje sammen. Når du vælger at søge vejledning og rådgivning hos en professionel kapitalforvalter, så er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem den form for forvaltning, som du kan tilslutte dig, og det som den pågældende formueforvalter kan tilbyde.

Om vedkommende er aktiv eller passivt funderet – er hunter eller farmer – tager sin egen medicin, det vil sige: selv er investeret i de samme produkter.

 • Valide velafprøvede teorier bag investeringer.
 • God likviditet.
 • Pålidelig og tilgængelig track-record.
 • Know-how og manpower til at løfte forvalteropgaven.
 • Troværdighed.

Det overordnede mål er, at skabe det allerbedste afkast i forholdet til den afklarede risikoprofil. Hver gang.

Strategisk tænkning

Både underseatede selskaber og de velkonsoliderede af slagsen giver kapitalforvalteren de samme udfordringer: mest mulig i afkast sat i forhold til risiko. Her må man analysere sig frem til om den kapitalforvalter, man har udset sig vægter rigtigt – og passer til ens eget temperament. Er vægtningen mellem hunter eller farmer tilpas? Har forvalteren forårsaget store tab for kunderne? Hvilke papirer er der blandt forvalterens præferencer? Er den tilbudte rådgivning grundig og troværdig?

Læs mere om kapitalpleje og forvaltning af formuen hos www.Formuepleje.dk

Invester langsigtet og velovervejet i aktierne

Det kan være meget usikkert at tænke kortfattet (Foto: energihjem.dk)

Det kan være meget usikkert at tænke kortfattet (Foto: energihjem.dk)

Markederne ser gunstige ud – belært af erfaring skal det dog være risikovurdering, der er i højsæde og så den lange horisont, der skal være i sigte.

På finansmarkederne er der udsigt til godt med likvider – hvilket får handlen med aktier til at trives fint. Vækstudsigterne ser pt. fornuftige ud, inflationsudviklingen er i orden, og i mange virksomheder ser vækstgrundlaget rigtig fint. Således er der grobund for flere aktiehandler og stigende aktiekurser —

Pas på overoptimisme og husk at tænke langsigtet

Flere økonomer melder om, at der kan være fare for overoptimisme for høje værdiansættelser og at væksten i indtjening ikke bliver så stor, som man har forventet. Derfor skal man, som altid holde øje med, at markederne ikke bliver overophedede og kurserne derfor kunstigt for høje, så der kan skabes en værdibobbel.

Opskriften er klar – aktier og så i kombination med obligationer

Derfor tænk ud af den lange bane og invester derefter – det vil sige: Aktier i multinationale selskaber, der har en god og velbeskrevet trackrecord. Gerne en stor og forgrenet palette, der indeholder mange vidt forskellige selskaber, så man er sikret at have så stor diversifikation som overhovedet muligt.
For så vidt angår obligationerne så skal de gerne, i overensstemmelse med den valgte risikoprofil, være i stats- eller realkredit og ikke i de mere uigennemsigtige virksomhedsobligationer, hvor man ikke helt kan vide sig sikker på udkommet.

Med kombinationen af aktier og obligationer – gerne efter investeringsnøglen – den Paretooptimerede investering 80/20.

Klik videre og læs om aktieinvestering hos Formueplejeselskaberne

Sku mod den lange bane

Investering kræver strategi og tålmodighed (foto formuepleje.dk)

Investering kræver strategi og tålmodighed (foto formuepleje.dk)

Investeringer, der varer længe og som på den måde er holdbare, fordi der er en langsigtet strategi bagved de investeringsvalg, der er truffet, er værd, at gå efter.

De favorable afkast, der er ved gode investeringer skal såvel falde indenfor obligationer og aktier – der kan også være situationer, hvor det kan være en god idé, at investere i ressourcer som guld eller sølv – i valuta (ofte som en investering, hvor man holder en valuta op imod en anden, for derigennem, at kunne hente det afkast, der ligger i mellem de to) eller i fast ejendom, der – ganske som tilfældet er med aktierne eller obligationerne – kræver langsigtede strategier.

Når du tænker langt

Når du tænker langsigtet, er du sikret, at der er det meste optimale afkast på dine investeringer; det betyder, at de allokeringer du har gjort med dine frie midler er så fordelagtige, at du kan forudse, hvilket afkast der er på de disponeringer, du har foretaget, OG at du samtidig har et godt overblik over den risikopositionering du har valgt.

De rigtige scenarier for din skat

Med den langsigtede strategi er det også meget lettere, at få præciseret, hvilket skattemiljø, det er mest fordelagtigt, at spare op i – Gennem de rigtige strategier får du fra starten den mest optimale beskatning af dine investeringsmæssige allokeringer.

Klik ind og læs mere om investeringer hos http://www.Formuepleje.dk

Højt afkast er det identisk med høj risiko?

lær alt om at få et højere afkast (foto finans.borsen.dk)

lær alt om at få et højere afkast (foto finans.borsen.dk)

Den gode solide og velovervejede portefølje, der giver gode afkast og som samtidig ikke er forbundet med for høj risiko – det er det de fleste investorer drømmer om. Men prisen for højt afkast kan være høj.

Det er vigtigt, at man er præcis og helt fast på, hvad det er, man skal investere i. At konstruere den perfekte portefølje er en kunst i sig selv – man kan ikke bare styre efter ”opskriften” med sådan cirka 20-30 procent i store globale aktier og 70-80 procent i danske realkreditobligationer og så tilsætte en vis grad af lånefinansiering – En vis grad af know-how er nødvendig for, at man kan komme helt i mål.

Gennem forening, invester selv eller via kapitalforvalter? Valget er dit

Investeringer gennem foreninger kan være en måde, at sikre sig den fornødne diversitet på – fordi de enkelte investeringsforeninger i sig selv har den spredning, der skal til for at man er dækket helt ind, når ærindet er, at sprede porteføljen mest muligt ud.

Om du vælger at gøre det selv eller det er investeringer, der skal foretages gennem en professionel, der kan investere penge for dig, er en smagssag.  Der kan være meget rådgivning og meget hjælp at hente hos – og en runde, hvor man lige sonderer terrænet – det er nok værd at overveje – inden opsparingen investeres.

Skaler porteføljen op eller ned

En simpel vægtning mellem risiko og aktieandel kan være en god rettesnor til, hvordan formuen investeres bedst muligt. Et gammelt tip siger, at man skal have sin alder i aktier og resten i obligationer. Herfra kan porteføljen skaleres op eller ned i takt med, at markederne bevæger sig.

Læs mere om investering – klik her

Invester i aktier i Emerging Markets

invester i emerging markets (foto mhpc.com)

invester i emerging markets (foto mhpc.com)

Aktierne er et godt investeringsobjekt – Invester i aktier fra Emerging Markets, der er globale og som har stor differens – Lyder det indviklet? Det er det slet ikke.

Landene, som man kalder Emerging Markets er lande, der har en rivende udvikling med stigende produktivitet og mere vækst på alle fronter. Der er tale om et noget højere vækstpotentiale i sigte, der kan kaste mere af sig på den lange bane og derfor er landende interessante investeringsobjekter. De lande, som er blandt de emerging eller stigende markeder, er lande der kan være svært tilgængelige for almindelige investorer, der har en afgrænset viden og en måske begrænset formue, at investere ud fra. Men selvom det virker svært, så er det alligevel en mulighed, der godt kan lade sig gøre – man skal blot investere gennem en porteføljeforvalter eller en investeringsforening, der ved, hvad man har med at gøre, og som puljer investeringerne, så de bliver til flere, og så der er et realistisk spending, at skabe alfa ud fra.

Få hele paletten

Når du er investeret i upcoming markets eller Emerging markets, så kan det virke som en uoverskuelig opgave, at skulle ud og sondere et nyt investeringsområde – men samtidig er det vigtigt, at tænke ud over stepperne og få investeret, der hvor der er gang i økonomierne.

 

Mere om at investere

Få mere hjælp til at investere i aktier og obligationer her